LEEN VAN TICHELEN

©Leen Van Tichelen

MOST WELCOME ON THE PRESENTATION OF
A NEW BOOK
A NEW SERIES

22.05.2022
11 am - 5 pm
@Studio LVT
Kliniekstraat 69, 9050 Gentbrugge


____________________________________________________________________________________

Twist / 2021 / pencil, ink on paper / 275 x 495 mm / 10 copies + 2 A.P.

Als een slingerbeweging tussen heftig en bedaard – er zijn de gestapelde blokken, vormen en figuren in elkaar gezet, tegen elkaar leunend, als een verzameling ideeën, gedragslijnen bedachtzaam uitgezet – zo te leven, de klaarte; en er is het moeras, een orewoet als van Hadewijch en het niet meer weten, het loslaten, het zich laten zwelgen, de kleuren die in elkaar vloeien, de vormen die verdwijnen.
De multipel ‘Twist’ bevat dit alles, 16 jaar werk.

Johan Velter - 2021
____________________________________________________________________________________